Om os


HVEM ER VI?


SOSU Online er en sammenslutning af alle danske SOSU-skoler, der tilbyder fleksible AMU-kurser som 100% fjernundervisningsforløb.

SOSU Online

SOSU Online er et projekt støttet af STIL, hvor alle landets SOSU skoler samarbejder om at udbydde online undervisning.


Projektets formål er:


  • at definere det fælles erfaringsmæssige og faglige udgangspunkt for tværgående udvikling af digitale AMU-forløb.
  • at kortlægge kommuners, regioners og private aktørers behov for konkrete digitale læringsforløb og igangsætte udviklingen af disse.
  • at videreudvikle en landsdækkende samarbejdsmodel for udvikling og formidling af digitalt baserede AMU-forløb.
  • at imødekomme behovet for en landsdækkende forretningsmodel, der gør SOSU-skolerne i stand til at svare hurtigt og effektivt på den høje – og voksende – efterspørgsel efter omkostningseffektive uddannelsesforløb for SOSU-personalet.