Kurser


Læs mere og tilmeld dig et online kursus

Følgende kurser afholdes i efteråret 2023

->

Social- og sundhedsassistenten som teamleder


Bliv skarp på rollen som teamleder og få et grundigt kendskab til ledelse og organisationskultur. 

->

Sygepleje og den palliative indsats -1


Til SOSU assistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx bosteder.

->

Sygepleje til den akut syge indlagte patient


ddannelsen har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus.

->

Assistenten i det tværgående samarbejde


Deltageren kan arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer med afsæt i viden om og forståelse for såvel strukturer som rammer og redskaber.

->

Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning


Deltageren kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens. Deltageren kan endvidere vejlede borger/patient og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.
->

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde


Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb.