Kurser


Læs mere og tilmeld dig et online kursus.


Aktuelle kurser:


->

Assistenten i det tværgående samarbejde


Deltageren kan arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer med afsæt i viden om og forståelse for såvel strukturer som rammer og redskaber.

->

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

hold-1


Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. 

->

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

hold-2


Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. 

->

Farmakologi i somatikken


Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. 

->

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde


Efter kurset kan deltageren gennemføre en god håndhygiejne. Deltageren kan videregive viden om de håndhygiejniske forholdsregler til nyt personale og praktikanter på arbejdspladsen.

->

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde


Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb.

->

Opsporing og omsorg ved dysfagi


På uddannelsen får du kendskab til, hvad dysfagi er samt, hvilke borgere eller patienter, der kan have dysfagi. Du vil få viden om, hvordan du bedst støtter borgere eller patienter under måltidet samt vigtigheden af madens og væskens konsistens.

->

Professionalisering af faglige relationer


Uddannelsen giver deltageren viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og kan identificere tegn på svigt i den professionelle relation. Uddannelsen medvirker til at deltageren fremadrettet vil kunne handle hensigtsmæssigt i det samspil, der udfordrer den professionelle relation.

->

Social- og sundhedsassistenten som teamleder


Bliv skarp på rollen som teamleder og få et grundigt kendskab til ledelse og organisationskultur.

->

Sygepleje og den palliative indsats -1


Til SOSU assistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx bosteder.

->

Sygepleje og den palliative indsats -2


Til SOSU assistenter, der har gennemført

"Sygepleje i den palliative indsats 1."


->

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet


Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.