Sygepleje i den palliative indsats 1

Fagnummer 49760

Sygepleje i den palliative indsats,

Niveau 1AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?


Deltageren:

  • kender begrebet palliation og Sundhedsstyrelsens og WHOs definition af palliation og kan arbejde ud fra disse i det daglige arbejde.

  • kender social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i den palliative sygepleje og omsorg - med særligt fokus på egne ressourcer og begrænsninger - i samarbejdet med borgere med livstruende sygdom og deres pårørende.

  • kan observere og identificere de hyppigst forekommende fysiske symptomer hos borgere med livstruende sygdom og kan tage ansvar for, i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og evaluere en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg.

  • kan arbejde sundhedsfremmende i forhold til livskvaliteten hos borgere og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom.

  • kan forebygge og lindre lidelse ved at reagere på symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.- kan, i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, rådgive og vejlede borgere og pårørende om gældende lovgivning og relevante støttemuligheder inden for det palliative felt.
8552370199_581bf6e974_o

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med eller har et ønske om at komme til at arbejde med palliativ sygepleje og omsorg, som udføres i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen, samt fx bosteder.


Særlige adgangskrav til kurset:

Social- og Sundhedsassistent med grundlæggende IT-kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

30-08-21 - 24-09-21


Tilmeldingsfrist

16-08-21


Fjernundervisning:

Kurset foregår som 100% fjernundervisning. Platformen er Moodle.

SYNKRON=Digitalt med underviser ASYNKRON=Digitalt uden underviser

30.8.21: Kl. 8:00-15:24 = Synkron undervisning

24.9.21: kl. 8:00-11:30 = Synkron undervisning.


Øvrige timer foregår som asynkron undervisning på fleksible tidspunkter


Uddannelsen afsluttes med en prøve