Sygepleje i den palliative indsats 2

Fagnummer 49762

Sygepleje i den palliative indsats,

Niveau 2AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?


Deltageren:

 • har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer og rolle i den helhedsorienterede palliative indsats og den relationelle koordinering i indsatsen og kan indgå aktivt i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde herom.

 • har viden om og kan identificere behovet for at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og kan iværksætte indsatsen så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.

 • har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende.- har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende.

 • Deltageren kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer til at justerer de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere
  - med særligt fokus på smertelindring.
  - kan selvstændigt tilrettelægge, udføre og justere en helhedsorienteret palliativ sygepleje og omsorg på baggrund af validerede redskaber og kliniske retningslinjer.
  - har viden om og kan tage ansvar for den professionelle støtte og omsorg for pårørende såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden.

 • Deltageren mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med borgeren og de pårørende.

COLOURBOX6953968

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale sundhedsvæsen.Det anbefales at man som deltager har gennemført "47960 Sygepleje i den palliative indsats -Niveau 1 eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer før påbegyndelse af denne uddannelse.


Særlige adgangskrav til kurset:

Social- og Sundhedsassistent samt gennemført Palliation 1. Der kræves grundlæggende IT-kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

28-10-21 - 03-12-21


Tilmeldingsfrist

14-10-21


Fjernundervisning:

Kurset foregår som 100% fjernundervisning. Platformen er Moodle.

SYNKRON=Digitalt med underviser ASYNKRON=Digitalt uden underviser

28.10.21: Kl. 08:00-11:30 = Synkron undervisning

29.11.21: Kl.12:10-15:24 = Synkron undervisning

03.12.21: kl. 08:00-15:24 = Synkron undervisning


Øvrige timer foregår som asynkron undervisning på fleksible tidspunkter


Uddannelsen afsluttes med en prøve