Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet

Fagnummer 44783

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet


Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.


  • Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til arbejdet med opsporing af demens i omsorgsarbejdet.
  • Deltageren kender til de tidligste advarselssignaler om begyndende demens. Deltageren kan skelne mellem symptomer på demens og tilstande, der har årsag i væskemangel, nedtrykthed eller forvirringstilstande.
  • Deltageren kan formidle observationerne til relevante samarbejdspartnere og indgå i en tværfaglig dialog med henblik på en demensudredning.
  • Deltageren kan medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
  • Deltageren kan samarbejde med personer med demens og de pårørende med respekt for personernes integritet.
1J7A3182

Målgruppe:

Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet.


Særlige adgangskrav til kurset:

Deltageren skal have netadgang samt grundlæggende IT-kompetencer.


Tidsrum:

2. september 2021 - 16. september 2021


Tilmeldingsfrist

20. august 2021


Fjernundervisning:

Kurset foregår som 100% fjernundervisning. Platformen er Moodle.

SYNKRON=Digitalt med underviser ASYNKRON=Digitalt uden underviser


2.9.2021 kl. 8:15 - 11:45 Synkron undervisning

9.9.2021 kl. 8:15 - 11:45 Synkron undervisning

16.9.2021 kl. 12:15 - 15:40 Synkron undervisning


Øvrige timer foregår som asynkron undervisning på fleksible tidspunkter


Uddannelsen afsluttes med en prøve