Professionalisering af faglige relationer

Fagnummer: 48979

Professionalisering af faglige relationer


Uddannelsen giver deltageren viden om den professionelle relations betydning i omsorgsarbejdet og kan identificere tegn på svigt i den professionelle relation. Uddannelsen medvirker til at deltageren fremadrettet vil kunne handle hensigtsmæssigt i det samspil, der udfordrer den professionelle relation.


Mål:


Deltageren:


  • kender rammer og lovgrundlaget for det professionelle arbejde og kan omsætte denne viden ind i kerneopgaven 

  • kan i sit professionelle arbejde, gennem målrettet og anerkendende kommunikation skabe ligeværdige og udviklende relationer med borgerne, deres pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere

  • opnår forståelse for og viden om forskellige typer relationer samt relationens betydning i forskellige faglige sammenhænge. Herunder identificere tegn på svigt i den professionelle relation og dets betydning for borger, pårørende og kollegaer

  • kan identificere faglige relationer, hvor denne møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis den professionelle relation, og kan handle på baggrund af denne viden.
  • kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder der knytter an til professionelle relationer hvilket understøtter egen udvikling i relationen og fremmer arbejdspladsens professionelle relationer.
1J7A6436

Målgruppe:

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der fx arbejder på somatiske afdelinger, i det regionale sundhedsvæsen og i kommunalt regi.


Særlige krav

Deltageren skal have grundlæggende IT-kompetencer. 


Tidsrum:

5 dage. 9 november 2021 - 15. december 2021

- kl. 08.00 - 15.25.


Tilmeldingsfrist

26-10-21 


Fjernundervisning:

FJERNUNDERVISNING - kurset foregår som 100% fjernundervisning Platformen er Moodle. SYNKRON=Digitalt med underviser ASYNKRON=Digitalt uden underviser Synkron undervisning: 9.11, 15.12 hele dage samt 16.11, 23.11, 1.12, 7.12 14.12 halve dage Asynkron undervisning: 30.11.halv dag 


Kursusbevis

Uddannelsen afsluttes med en prøve.