Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Fagnummer 48670

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde


Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Du lærer at se bag om adfærden og at være opmærksom på din egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.


Mål:

Deltageren kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne.


Herunder kan deltageren: -

  • Anvende sin forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.
  • Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.

  • Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.
Full_Pædagogisk assistent-9

Målgruppe:

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk og/eller sundhedsfagligt arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter, der eksempelvis arbejder på ældreområdet, dagtilbudsområdet eller specialområdet.


Særlige krav

Grundlæggende IT-Kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

22. september 2021 - 24. september 2021


Tilmeldingsfrist

08-09-21 


Fjernundervisning:

kurset foregår som 100% fjernundervisning. Platformen er Moodle. PC eller tablet med net forbindelse og adgang til zoom. 


Kursusbevis

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen