Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Fagnummer 45783

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde


Efter kurset kan deltageren gennemføre en god håndhygiejne. Deltageren kan videregive viden om de håndhygiejniske forholdsregler til nyt personale og praktikanter på arbejdspladsen.


Mål:

  • Deltageren kan iagttage en korrekt håndhygiejne, herunder brug af handsker, og kender smitterisikoen ved brug af smykker samt betydningen af korrekt rengøring af håndvaske.


  • Deltageren kan vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper og iagttage foranstaltninger, der skåner hænderne.


  • Deltageren forstår betydningen af den korrekt udførte håndhygiejne som vigtig faktor til at mindske smittespredning, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.


  • Deltageren kan tage ansvar for, at håndhygiejne bliver en naturlig del af arbejdsdagen.


  • Deltageren kan videregive viden om håndhygiejniske principper til nyt personale og praktikanter.
COLOURBOX1205098

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige og private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område.


Særlige krav

Grundlæggende IT-Kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

16-09-21 - kl. 08.00 - 15.25


Tilmeldingsfrist

02-09-21 


Fjernundervisning:

kurset foregår som 100% fjernundervisning. Platformen er Moodle. PC eller tablet med net forbindelse og adgang til zoom. 


Kursusbevis

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen