Dokumentation via digitale enheder i primærsektor - hold 2

fagnummer: 49655

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor hold 2


Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.


Deltageren:


  • kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.
  • har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.

  • kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono- og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.
1J7A6436

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.


Særlige krav

Social- og Sundhedshjælper med grundlæggende IT-kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

Start: 25/11 à 08:00 – 11:40 - ASYNKRON

Slut: 29/11 à 08:00 – 11:40 - SYNKRON


SYNKRON=Digitalt med underviser ASYNKRON=Digitalt uden underviser


Tilmeldingsfrist

04-11-21 


Fjernundervisning:

Kurset foregår som 100% fjernundervisning med en blanding af synkron og asynkron undervisning. Platformen er Moodle. Deltageren skal have grundlæggende IT-kompetencer. 


Kursusbevis

Uddannelsen afsluttes med en prøve