Assistenten i det tværgående samarbejde

fagnummer: 49655

Assistenten i det tværgående samarbejde


Deltageren kan arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer med afsæt i viden om og forståelse for såvel strukturer som rammer og redskaber.


Mål:


  • Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb.

  • Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. I samarbejdet har deltageren særligt fokus på risikohåndtering ved overgange.

  • Deltageren er bekendt med rammer og redskaber som er organisatorisk tværgående.

  • Deltageren kender samarbejdspartnerenes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning.

  • Deltagerne kan endvidere arbejder innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.
1J7A2792

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.


Særlige krav

Social- og Sundhedsassistent med grundlæggende IT-kompetencer, samt adgang til PC med mikrofon og kamera.


Tidsrum:

24. august 2021 - 27. august 2021


Tilmeldingsfrist

10. august 2021


Fjernundervisning:

Kurset foregår som 100% fjernundervisning med en blanding af synkron og asynkron undervisning. Platformen er Moodle. Deltageren skal have grundlæggende IT-kompetencer. 


Kursusbevis

Uddannelsen afsluttes med en prøve